پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
 
 
گزارش بازدید
نوشته شده در چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱
ساعت : 18:15
نویسنده : ارزيابي عملكرد-- پناه
به نام خدا

در دهه دوم مهر برنامه بازدید از مدارس  آغاز شد .

ابتدا مدارس بخش برزک

الف : این بخش شامل دو مجتمع روستایی بنام کلیم کاشانی و ازران ویک مجتمع شهری است .

۱-مجتمع کلیم کاشانی به مرکزیت روستای ازوار وزیر مجموع ۹مدرسه روستایی شامل مرق ،اسحاق

 آباد،ازوار ،ویدوج وویدجامی باشد که در مجموع ۳۰۵نفر دانش آموز دارد

۲- مجتمع آزران به مر کزیت روستای آزران ،ورکان،آرنجن وتجره که در مجموع ۵مدرسه را شامل می شود

۳-مدارس شهر برزک که شامل ۶مدرسه با مرکزیت مجتمع شهری علی ابن ابطالب

دراین بازدید سه گروه بازدید کننده که شامل ۱۲نفر بودند ازمدارس فوق بازدید نموده ودر جریان

 امور آن قرار گرفتند.

مدارس بخش نیاسر :دوشنبه ۱/۸/۹۱

بدلیل گستردگی بیشتر بخش ۴تیم بازدید کننده از مدارس آن بازدید نمودند

۱-مدارس شهر نیاسر (دولت آباد،مسلم ابن عقیل،قاسمی وشریعتی اسحاق آباد)

۲- مدارس رهق ،ارمک ،کله،برزآباد ،وادقان

۳-مدارس نشلج ،علوی ،باریکرسف ومشهد اردهال

نتایج بازدید:

الف :با توجه به طرح ۶،۳،۳تمام کلاس های ششم این مدارس نیاز به کامپیوتر دارند.

ب:حضور نیروهای سرباز معلم در این مناطق به خصوص مجتمع کلیم کاشانی میطلبد دوره های

 آموزشی برای آنان برگزار شود بخصوص ریاضی پایه ششم

ج:با توجه به سرد شدن هوا وسایل گرم کننده باید مهیا شود

د:مشگل هزینه ایاب وذهاب دانش آموزان مدارس مرکزی خانواده هارا آزار می دهد دراین زمینه باید

چاره ای اندیشیده شود.

د:الحمدلله تمامی دانش آموزان مدارس دوبخش معلم برای تدرس داشتند.

برنامه ریزی جهت بازدید از مدارس شهر نیز صورت گرفته که در هفته اول آبان صورت می گیرد .

در عین حال یک تیم بازدید کننده روزهای سه شنبه وچهارشنبه :آقایان اعتصام،سید سعدی تقوی

ومحمودشمشیری کار بازدید از مدارس شهر به خصوص هنرستان ها ودبیرستان ها را بعهده دارند.

تا امروز دبیرستان های مطهری ،هنرستان زینب(س)،ملامحسن فیض،پور محمدیان وهنرستان نراقی و

امام محمد باقر (ع)مورد بازدید ارزیابی قرار گرفته است.